ជួយស៊ែរ ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន! ខានស្អែកប្រលងហើយ គាត់ត្រូវឆ្កែឆ្កួតខាំ បណ្តាលឲ្យស្លាប់

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Ah Vich បានរៀបរាប់ថា៖ ឲ្យងើបមកវិញលឺអត់ មិចទៅលឿនមេសហាស ថាចង់ប្រលងធ្វើពេទ្យហី? ហើយលឺអ៊ុំស្រីថាយប់មិញប្រាប់គាត់ថា ផលឯង ស្រលាញ់គាត់ណាស់ចង់នៅមួយគាត់ណាស់ មេចនិយាយបានតែម៉ាត់ចឹង ថា ស្រលាញ់ពួកម៉ាកណាស់មេច បានទៅចោលគ្នាទៅកើតថាប្រលងហើយទៅលេងសៀមរាបហីខានស្អែកប្រលងហើយមេចធ្វើចឹងហាសក្រែងប្រាប់អ៊ុំស្រីថាចង់ទៅប្រលងណាស់ យប់មិញខំឲ្យអ៊ុំស្រីយកសៀវភៅឲ្យមើលហី

Leave a Reply

Your email address will not be published.